Herziene voorstellen Europese aanbestedingsrichtlijnen

Datum: January 6, 2012
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: Europese Commissie

Op 20 december heeft de Europese Commissie herziene voorstellen gepresenteerd van de Europese aanbestedingsrichtlijnen, zowel voor de klassieke overheid als voor de speciale sectoren. Tevens heeft de Commissie een voorstel uitgebracht voor een richtlijn voor concessies voor diensten.

Met de herziening wil de Commissie de Europese aanbestedingsrichtlijnen de aanbestedingsregels en –procedures eenvoudiger en flexibeler maken, zodat inkopers doeltreffender en efficiënter kunnen inkopen. Daarnaast wil de Commissie de mogelijkheden verbeteren om bij overheidsopdrachten duurzame en sociale aspecten mee te kunnen wegen, en de toegang van het midden- en kleinbedrijf tot overheidsopdrachten verder te vergroten.

BNC-fiche

Het kabinet gaat zich nu buigen over het voorstel, en komt begin 2012 met een eerste oordeel over het voorstel in het BNC-fiche (Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen). Het BNC-fiche wordt aan het parlement gestuurd.

Vanaf begin 2012 worden de voorstellen gezamenlijk besproken door de lidstaten van de Europese Unie. Ook het Europese Parlement bespreekt het voorstel. Ervaring uit het verleden leert dat dit vele jaren duurt. Zo hebben de besprekingen over de huidige richtlijnen (2004/18/EG en 2004/17/EG) vier jaar geduurd. Daarna krijgen de lidstaten twee jaar de tijd om de richtlijn om te zetten in eigen wetgeving. Verwacht wordt dat dit voorstel een vergelijkbaar tijdspad zal doorlopen.

Uitsluiten

Verwacht wordt dat de Commissie in de eerste helft van 2012 ook een voorstel uitbrengt dat het mogelijk maakt voor aanbestedende diensten om ondernemers uit landen waarmee de Europese Unie geen aanbestedingsverdrag heeft, uit te sluiten van een overheidsopdracht.