Gids Proportionaliteit

Datum: July 4, 2012
Categorie: Jurisprudentie
Auteur: CBP, Naomi van 't Hof, Naomi van 't Hof

De Gids wordt bij Algemene Maatregel van Bestuur als richtsnoer wordt aangewezen, daarom dienen de voorschriften in de Gids te voldoen aan de vereisten waaraan wetgeving dient te voldoen. Er is geprobeerd om samen met de schrijfgroep te komen tot voorschriften die voldoen aan de wetstechnische vereisten. In eerste instantie konden een aantal aanpassingen niet op steun van de schrijfgroep rekenen. Dit heeft er toe geleid dat de schrijfgroep kenbaar heeft gemaakt dat zij haar naam niet langer aan de Gids Proportionaliteit wenst te verbinden. Naar aanleiding van dit bericht heeft uitvoerig overleg plaatsgevonden met leden van de schrijfgroep, VNO-NCW, MKB-Nederland, de VNG en de NEVI. In dit overleg is een versie van de Gids Proportionaliteit tot stand gekomen waar de schrijfgroep achter staat en dat tevens aan alle juridische en wetstechnische vereisten voldoet. Deze versie van de Gids zal komende vrijdag (6 juli) in de ministerraad worden besproken. Bij een akkoord van de ministerraad wordt de concept Algemene Maatregel van Bestuur en de Gids Proportionaliteit openbaar en kan de gehele aanbestedingswet door de Eerste Kamer worden behandeld, waarmee de nieuwe wet weer een stap dichterbij komt (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanbesteden/nieuws/2012/07/03/spelregels-voor-aanbesteden-snel-uitgewerkt.html)