Gemeente Coevorden besteedt hulp bij het huishouden aan

Datum: August 31, 2012
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: Coevorden.nl

 De gemeente Coevorden besteedt hulp bij het huishouden opnieuw aan. De nieuwe contracten worden vormgegeven op basis van de speerpunten van het beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning: gebiedsgericht werken, eigen kracht, integraal werken en financieel toekomstbestendig. De aanbesteding is inmiddels aangekondigd. De definitieve gunning is begin november.

De gemeenteraad heeft op 10 juli ingestemd met de basistarieven voor de aanbesteding en met het beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning. Eén van de speerpunten uit het beleidsplan is financieel toekomstbestendig. De gemeente geeft op dit moment meer uit aan hulp bij het huishouden dan dat ze van het rijk ontvangt. Door hulp bij het huishouden opnieuw aan te besteden, streeft de gemeente ernaar om deze vorm van ondersteuning binnen de begroting uit te voeren. Ook voert de gemeente hulp bij het huishouden voortaan gebiedsgericht uit. De gemeente wordt verdeeld in acht gebieden die zijn ingedeeld op basis van geografische en sociaal economische omstandigheden. In ieder gebied worden schoonmaakhulp en hulp bij het huishouden aanbesteed.

Algemene voorziening
Eén van de uitgangspunten voor de aanbesteding die voortkomt uit de Wmo-nota is dat hulp bij het huishouden een algemene voorziening wordt. Inwoners die zelf de regie over hun huishouden kunnen voeren, kunnen schoonmaakhulp aanvragen. Als inwoners een beperking ondervinden en aan de voorwaarden van de Wet maatschappelijke ondersteuning voldoen, wordt de schoonmaakhulp financieel gecompenseerd door de gemeente. Maar ook inwoners zonder beperkingen kunnen gebruik maken van schoonmaakhulp. Inwoners die niet zelf de regie over hun huishouden kunnen voeren, komen in aanmerking voor hulp bij het huishouden 2. Het tarief voor hulp bij het huishouden 2 is gebaseerd op de CAO Verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorg.

Inspanningsverplichting
Onderdeel van het bestek is dat eventuele nieuwe aanbieders een inspanningsverplichting hebben om personeel over te nemen. Wethouder Truus Pot: “We doen er, binnen de mogelijkheden die we hebben, alles aan om de aanbesteding voor medewerkers zo gunstig mogelijk te laten verlopen. Dat geldt ook voor klanten. Zo hebben we in het bestek opgenomen dat klanten voor zover mogelijk dezelfde medewerker houden.”

 Deze aanbesteding wordt begeleid door Sjoerd Oskam en Irene Lavrijssen.