Europese Commissie staat achter advies over MKB-vriendelijk aanbesteden

Datum: January 6, 2012
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: Gemeente Den Haag

De Europese Commissie heeft de aanbevelingen over MKB-vriendelijk aanbesteden grotendeels overgenomen. Een advies hierover is uitgebracht door het Comité van de regio's, waarvan de Haagse wethouder Henk Kool rapporteur was. Het Comité bestaat uit vertegenwoordigers van lokale en regionale overheden en is het officiële adviesorgaan van de Europese Unie als het gaat om lokale wetgeving.

De Europese Commissie is momenteel bezig met het opstellen van nieuwe richtlijnen voor aanbestedingen. Daarbij is advies gevraagd van lokale overheden. Voor hen is een stem in de regelgeving belangrijk, omdat het aanbestedingsrecht bepaalt met wie de gemeente zaken kan doen.

In het advies van het Comité voor de regio's – dat is opgesteld door wethouder Kool - wordt onder meer gepleit voor het niet onnodig bundelen van grote opdrachten, zodat ook kleine bedrijven kunnen meedoen aan een aanbesteding. Ook wil het Comité een aanbestedingspaspoort naar Haags model in heel Europa invoeren. Met dit document hoeven ondernemers niet telkens opnieuw hun gegevens te overleggen bij inschrijvingen. Daarnaast komt er bij aanbestedingen meer onderhandelingsruimte voor zowel bedrijven als de overheid.