E-factureren bij aanbestedingen

Datum: October 29, 2012
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: CBP, Naomi van 't Hof

De Europese Unie overweegt om e-factureren bij Europese aanbestedingen verplicht te stellen. E-factureren is niet hetzelfde als het digitaal ontvangen van een factuur. Bij e-factureren wordt de factuur automatisch ingelezen en verwerkt door het factureringssysteem. Deze betaalmethode biedt voor bedrijven, burgers en overheden verschillende voordelen, zoals tijdsbesparing, directe betaling en een kleiner foutmarge. Aangezien overheden de grootste inkopers van producten en diensten zijn zou door het verplicht stellen van e-factureren bij Europese aanbestedingen de grootste winst te behalen zijn.

 De Europese Commissie is daarom een consultatietraject gestart voor het verplichten van het gebruik van e-factureren bij Europese aanbestedingen. De consultatie sluit op 14 januari 2013. Door het invullen van een internet-vragenlijst kunt u deelnemen aan deze consultatie (http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=einvoicingpubproc&lang=nl).