Arnhem: centraliseren van inkoopactiviteiten

Datum: May 21, 2012
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: PIANOo

Ernst & Young heeft in het accountantsrapport over de jaarrekening van 2011 geconstateerd dat bij gemeente Arnhem 'in enkele gevallen contracten ten onrechte niet waren aanbesteed en dat in enkele gevallen niet duidelijk was of contracten hadden moeten worden aanbesteed. Een belangrijke oorzaak hiervan is volgens het buro dat de verantwoordelijkheid voor het tijdig en rechtmatig aanbesteden decentraal bij de budgethouders ligt. Aangezien de afdeling advies inkoop niet verplicht geconsulteerd hoeft te worden, is het risico aanzienlijk dat de aanbestedingsregels niet worden gevolgd.' 
In het rapport staat tevens vermeld dat het advies 'centraliseren van inkoopactiviteiten' opvolging krijgt binnen het organisatieontwikkeltraject van Arnhem. Ook op andere terreinen dan aanbesteden zijn fouten gemaakt waardoor de accountant geen goedkeuring aan de jaarrekening geeft maar slechts 'een verklaring met beperking'.