Apeldoorn reikt eerste ‘socialer ondernemen’-keurmerk uit

Datum: October 25, 2012
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: Gemeente Apeldoorn

Sallandse Wegenbouw BV uit Haarle heeft 4 oktober 2012 als één van de eerste Nederlandse bedrijven het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) ontvangen uit handen van wethouder Johan Kruithof van de gemeente Apeldoorn.

Het PSO keurmerk maakt zichtbaar in welke mate een bedrijf bijdraagt aan de werkgelegenheid voor langdurig werklozen en mensen met een arbeidsbeperking. Apeldoorn is de eerste gemeente die de Prestatieladder Socialer Ondernemen inzet bij onderhandse aanbestedingen.

De PSO is een objectieve meetinstrument dat de sociale bijdragen van bedrijven in kaart brengt. Het keurmerk is ontwikkeld door TNO in nauwe samenwerking met brancheorganisaties en werkgeversorganisaties. Het biedt gemeenten een onafhankelijk instrument om bedrijven te stimuleren werk te maken van de werkgelegenheid van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Met een PSO-erkenning kunnen bedrijven zich onderscheiden.

Om een erkenning te krijgen, moeten bedrijven aantonen dat ze meer dan gemiddeld bijdragen aan werk voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast moeten ze zorgen voor passend werk, integratie binnen de organisatie, begeleiding hebben geregeld en aandacht hebben voor het functioneren en de ontwikkeling van deze medewerkers. Het inkopen van diensten of producten bij andere PSO gecertificeerde organisaties of sociale werkplaatsen behoort ook tot de mogelijkheden. TNO toetst de eerste 20 bedrijven, daarna nemen certificerende instellingen dit over.