Aanbestedingswet opschorten?

Datum: February 2, 2012
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: Bron; NEVI

De gemeente krijgt een nieuw aanbestedingsbeleid, met meer kansen voor lokale ondernemers. Ook is er meer aandacht voor duurzaam inkopen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders komende maand voor aan de gemeenteraad.

Zodra de nieuwe EU voorstellen voor nieuwe aanbestedingsregels zijn aangenomen, moet er binnen 2 jaar een nieuwe Nederlandse aanbestedingswet gemaakt en geïmplementeerd worden. De EU voorstellen verschillen wezenlijk van het voorstel Aanbestedingswet dat er nu ligt en zijn op sommige punten onverenigbaar. Zodra de EU voorstellen zijn aangenomen zal de Aanbestedingswet dus herzien moeten worden.

NEVI vindt de EU voorstellen zoals die er nu liggen heel verfrissend en ziet deze duidelijk als verbetering ten opzicht van de huidige richtlijnen. De terughoudende reactie van de Nederlandse regering op een groot aantal wezenlijke punten verbaast NEVI.

NEVI pleit ervoor om zich vol in te zetten op de voorbereiding van de implementatie van de nieuwe EU richtlijnen. Het snel implementeren van de nieuwe EU richtlijnen is een wezenlijke stap voorwaarts en heeft daarom voor NEVI prioriteit.

In een brief aan leden van de Tweede Kamer geeft NEVI toelichting op dit standpunt.