Aanbestedingsbesluit voor advies naar Raad van State

Datum: October 26, 2012
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: CBP, Naomi van 't Hof

Afgelopen dinsdag is de Aanbestedingswet en het Aanbestedingsbesluit behandeld in de Eerste Kamer. Tijdens de vergadering zijn er drie moties ingediend, waaronder de motie-Vlietstra waarin de regering wordt verzocht decentrale overheden aan te moedigen in hun aanbestedingsbeleid op te nemen dat zij tenminste 5% langdurig werklozen en/of arbeidsgehandicapten inschakelen bij de uitvoering van werken en diensten. De minister kan het Aanbestedingsbesluit met bijlagen nu aan de Raad van State voorleggen voor advies.

 Dinsdag 30 oktober zal de Eerste Kamer stemmen over de Aanbestedingswet en de ingediende moties. De verwachting is dat zij zal instemmen met het wetsvoorstel.

Indien de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel, zal de wet in het Staatblad worden gepubliceerd. Het Aanbestedingsbesluit zal gelijktijdig met de wet in werking moeten treden, omdat verschillende onderdelen van de wet in het besluit worden uitgewerkt. De inwerkingtreding van de wet is op dit moment afhankelijk van (de inhoud van) het advies van de Raad van State. Niettemin, is minister Verhagen positief over inwerkingtreding van de Aanbestedingswet per 1 januari 2013.

Aanbestedingen die voor inwerkingtreding van de wet zijn aangekondigd zullen nog onder het ‘oude’ regime van het Bao vallen.