2012

De Aanbestedingswet zal niet per 1 januari 2013 in werking treden

December 10, 2012 – De Aanbestedingswet en het Aanbestedingsbesluit moeten tegelijkertijd in werking treden. De Raad van State heeft nog geen advies uitgebracht over het Aanbestedingsbesluit. Gezien de stappen die mogelijk moeten worden ge… lees verder »

Bedrijfsleven niet happig op social return in Zaanstad

November 29, 2012 – Ondernemers zitten niet te wachten op de verplichting om tien procent van de aanneemsom te moeten besteden aan social return, als zij zaken doen met de gemeente Zaanstad. Volgens werkgeversorga… lees verder »

Spanning tussen opdelen van opdrachten en centralisatie van inkoop Rijksoverheid

November 29, 2012 – Het kabinet wil dat publieke organisaties overheidsopdrachten voortaan opdelen in kleinere deelopdrachten waardoor ze toegankelijker worden voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). Deze maatregel staat op gespannen voet … lees verder »

Verdiepingsbijeenkomst Aanbestedingswet 6 december in Dalfsen

November 22, 2012 – Donderdag 6 december vindt de verdiepingsbijeenkomst Aanbestedingswet plaats in Dalfsen van 13.00 uur tot 16.00 uur. Schrijf u nu in! De verdieping wordt gegeven door onze aanbestedingsjurist, Naomi van ‘t Hof. … lees verder »

Verdiepingsbijeenkomst Aanbestedingswet 27 november in Oldambt

November 22, 2012 – A.s. dinsdag 27 november vindt de verdiepingsbijeenkomst Aanbestedingswet plaats in Oldambt van 13.00 uur tot 16.00 uur. Schrijf u nu in! De verdieping wordt gegeven door onze aanbestedingsjurist, Naomi van ‘t H… lees verder »

Nu beschikbaar checklist gevolgen Aanbestedingswet voor uw organisatie

November 22, 2012 – In de link treft u een checklist  aan om de gevolgen van de Aanbestedingswet voor uw organisatie inzichtelijk te maken. Checklist geeft actiepunten aan die u kunt ge… lees verder »

Verdiepingsbijeenkomsten gevolgen Aanbestedingswet voor uw organisatie

November 21, 2012 – Verdiepingsbijeenkomsten aanbestedingswet CBP organiseert dit jaar nog drie verdiepingsbijeenkomsten over de gevolgen van de Aanbestedingswet. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken wij in kleine … lees verder »

Nieuwsbrief Europees-aanbesteden.nl, #5 november 2012

November 20, 2012 – De nieuwsbrief van Europees-aanbesteden.nl, #5 november 2012 met als thema "Aanbestedingswet" is nu online te lezen: lees verder »

Ons opleidings- en trainingsaanbod is nu ook online!

November 19, 2012 – Naast workshops en trainingen over de nieuwe Aanbestedingswet, verzorgen we ook diverse workshops en trainingen op het gebied van UAV 2012, RAW 2010, ARW 2013 en OMOP (overeenkomsten met … lees verder »

Aanbestedingswet gepubliceerd in Staatsblad

November 9, 2012 – Gisteren (8 november) is de Wet van 1 november 2012, houdende nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 2012) afgekondigd in het Staatsblad ( lees verder »

Internetconsultatie Eigen Verklaring

November 9, 2012 – In de Aanbestedingswet is in het kader van lastenreductie bepaald dat aanbestedende diensten gebruik maken van een uniform vastgestelde eigen verklaring. In de eigen verklaring verklaart een inschrijver dat hij voldoet … lees verder »

Internetconsultatie ontwerp Klachtenregeling en Richtsnoeren Leveringen en Diensten

November 1, 2012 – Afgelopen dinsdag heeft de Eerste Kamer het wetsontwerp Aanbestedingswet en het concept Aanbestedingsbesluit aangenomen. Indien het advies van de Raad van State voor eind november wordt v… lees verder »

E-factureren bij aanbestedingen

October 29, 2012 – De Europese Unie overweegt om e-factureren bij Europese aanbestedingen verplicht te stellen. E-factureren is niet hetzelfde als het digitaal ontvangen van een factuur. Bij e-factureren wordt de factuur automatisch ingel… lees verder »

Aanbestedingsbesluit voor advies naar Raad van State

October 26, 2012 – Afgelopen dinsdag is de Aanbestedingswet en het Aanbestedingsbesluit behandeld in de Eerste Kamer. Tijdens de vergadering zijn er drie moties ingediend, waaronder de motie-Vlietstra waarin de regering wordt verzocht dec… lees verder »

Apeldoorn reikt eerste ‘socialer ondernemen’-keurmerk uit

October 25, 2012 – Sallandse Wegenbouw BV uit Haarle heeft 4 oktober 2012 als één van de eerste Nederlandse bedrijven het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) ontvangen uit handen van wethouder Johan Kruithof van de … lees verder »

Uitbreiding Rioolwaterzuiveringsinstallatie Garmerwolde BVP aanbesteed

October 25, 2012 – De grootste rioolwaterzuivering van het Noorden in Garmerwolde breidt uit. In 2012 is in opdracht van het waterschap Noorderzijlvest gestart met de bouw van een innovatieve en energiezuinige Nereda-zuiveringsins… lees verder »

Voorhangprocedure opnieuw verlengd!

October 8, 2012 – Eind juli heeft de minister op verzoek van de Tweede Kamer de voorhangprocedure voor het Aanbestedingsbesluit verlengd tot 8 oktober. Hij heeft destijds beloofd geen onomkeerbare stappen te nemen. Op 28 september heeft … lees verder »

Nieuwsbrief Europees-aanbesteden.nl, #4 oktober 2012

October 3, 2012 – De nieuwsbrief van Europees-aanbesteden.nl, #4 oktober 2012 met als thema "Concessies" is nu online te lezen:… lees verder »

Datum behandeling aanbestedingswet vervroegd

September 28, 2012 – De Eerste Kamer heeft gisteren (27/9) besloten de behandeling van de aanbestedingswet TE VERVROEGEN naar 23 oktober as. Dat maakt het mogelijk daar op 30… lees verder »

Datum behandeling wetsvoorstel Eerste Kamer bekend

September 12, 2012 – De Eerste Kamercommissie voor EL&I heeft besloten het voorgehangen Aanbestedingsbesluit te betrekken bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Aanbestedingswet. Als datum voor de plenaire behandeling van het wets… lees verder »

Uitstel behandeling Aanbestedingswet

September 7, 2012 – De Eerste Kamer heeft de plenaire behandeling van de Aanbestedingswet en het daarmee samenhangende Aanbestedingsbesluit uitgesteld. In plaats van de plenaire behandeling zal op 11 september de Eerste Kamercommissie Econ… lees verder »

Verkiezingprogramma's en aanbesteden: een overzicht

September 3, 2012 – Wat zeggen de verkiezingsprogramma's over aanbesteden? PIANOo heeft een overzicht gemaakt van de standpunten uit de (concept)verkiezingsprogramma's. lees verder »

Vanaf 17 september volledig digitaal aanbesteden via TenderNed

August 31, 2012 – Vanaf 17 september kunnen aanbestedende diensten en ondernemingen het volledige aanbestedingsproces via TenderNed digitaal doorlopen: van vooraankondiging, tot inschrijving en gunning. lees verder »

Gemeente Coevorden besteedt hulp bij het huishouden aan

August 31, 2012 –  De gemeente Coevorden besteedt hulp bij het huishouden opnieuw aan. De nieuwe contracten worden vormgegeven op basis van de speerpunten van het beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning: gebiedsgericht werken,… lees verder »

Verkiezingsprogramma's en aanbesteden: een overzicht

August 16, 2012 – Wat zeggen de verkiezingsprogramma's over aanbesteden?  PvdA Het MKB moet toegang krijgen tot overheidsaanbestedingen. Dat stimuleert innovatie en competitie met … lees verder »

Stijn is geboren!

August 7, 2012 – Op 26 juli heeft Joost Haverkate, senior consultant/projectleider, een zoon gekregen. Joost en Astrid zijn erg blij en trots op Stijn en het gaat heel goed met hen alledrie. Namens CBP nog van harte gefeliciteerd! … lees verder »

Catering Alliantie Nederland een feit

August 6, 2012 – In de cateringwereld heeft schaalvergroting ertoe geleid dat zeven middelgrote cateraars nu hebben afgesproken gezamenlijk in te schrijven op aanbestedingen. Op deze manier hopen zij de concurrentie met grote cateringbe… lees verder »

Verlenging voorhangprocedure Aanbestedingsbesluit Tweede Kamer

July 27, 2012 – Op verzoek van de vaste kamercommissie ELI heeft de minister de voorhangprocedure voor het Aanbestedingsbesluit (o.m. Gids proportionaliteit, ARW 2012) verlengd tot 8 oktober 2012. Tevens heeft hij toegezegd voor die ti… lees verder »

BrigID zal uiteindelijk opgaan in TenderNed

July 26, 2012 – BrigID ondersteunt sinds 2010 digitaal aanbesteden en wordt intensief gebruikt bij aanbestedingen van onder andere Groningen Seaports, de drie Noordelijke provincies en de gemeenten Groningen, Assen, Hoorn en Le… lees verder »

Gemeenten nog niet klaar voor beveiligingstest

July 26, 2012 – Er worden volgend jaar concrete stappen ondernemen om de beveiliging van ICT bij gemeenten te verbeteren. Nu zijn de gemeenten daar nog niet klaar voor. Uit onderzoek ( lees verder »

Schatkistbankieren is slecht voor gemeenten en beperkt de concurrentie

July 13, 2012 – Ministeries, sociale fondsen en baten-lastendiensten van het Rijk moeten verplicht schatkistbankieren. Bij schatkistbankieren lopen de geldstromen via het Rijk. Voordeel van deze vorm van bankieren is dat deze instellin… lees verder »

Ontwerp-Aanbestedingsbesluit met richtsnoeren gepubliceerd

July 12, 2012 – De Aanbestedingswet bepaalt dat enkele onderwerpen nader worden uitgewerkt in richtsnoeren. Het Aanbestedingsbesluit en de richtsnoeren zijn bindend voor alle aanbestedende diensten in Ne… lees verder »

Inkopers doen serieus zaken met social media

July 6, 2012 – Zakelijk social media-gebruik. We hebben er geen tijd voor, vinden het maar iets voor tieners met aandachtstekort. Voord… lees verder »

7 tips voor het winnen van aanbestedingen

July 6, 2012 – De overheid besteedt jaarlijks voor 57 miljard euro aan opdrachten uit. “Ondernemers die zich niet inschrijven, laten veel interessante opdrachten en geld liggen.”  Dat stelt Jessica van der Bu… lees verder »

Aantal emvi-gunningen neemt toe

July 5, 2012 – Den Haag - Gemeenten, provincies, de Rijksoverheid en waterschappen gunnen steeds meer op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (emvi).  Dat blijkt uit cijfers van het Aanbestedingsinstituut Bouw… lees verder »

Gids Proportionaliteit

July 4, 2012 – De Gids wordt bij Algemene Maatregel van Bestuur als richtsnoer wordt aangewezen, daarom dienen de voorschriften in de Gids te voldoen aan de vereisten waaraan wetgeving dient te voldoen. Er is geprobeerd om samen met d… lees verder »

Wetsvoorstel aanbesteding overheid in de gevarenzone

July 2, 2012 – De nieuwe aanbestedingswet, die het midden- en kleinbedrijf een eerlijkere kans moet geven op overheidsopdrachten, staat opnieuw op losse schroeven. Bedrij… lees verder »

Nieuwsbrief Europees-aanbesteden.nl, #2 april/juni 2012

June 27, 2012 – De nieuwsbrief van Europees-aanbesteden.nl, #2 april/juni 2012 met als thema "Ontwikkelingen Aanbestedingsregelgeving" is nu … lees verder »

Arnhem: centraliseren van inkoopactiviteiten

May 21, 2012 – Ernst & Young heeft in het accountantsrapport over de jaarrekening van 2011 geconstateerd dat bij gemeente Arnhem 'in enkele gevallen contracten ten onrechte niet waren aanbesteed en dat in enkele gevallen niet duidelij… lees verder »

Aanbestedingswet niet controversieel

May 21, 2012 – De Eerste Kamer heeft op 8 mei 2012 besloten geen wetsvoorstellen in verband met de demissionaire status van het kabinet Rutte controversieel te verklaren. Dus ook de Aanbestedingswet loopt geen vertraging op. De Eerste… lees verder »

Inkoop cruciaal maar onvoldoende benut bij overheden

May 21, 2012 – Inkoop is cruciaal voor het beleid van de overheid. Of het nu gaat om goede adviseurs, het onderhoud van snelwegen, thuiszorg of openbaar vervoer. Mislukt de inkoop, dan komt het beleid in gevaar. Toch wordt inkoop vaak… lees verder »

Wetsvoorstel Aanbestedingswet niet controversieel verklaard

May 9, 2012 – In verband met de demissionaire status van het kabinet Rutte heeft de Eerste Kamer afgelopen dinsdag onder meer besproken of zij het wetsvoorstel ‘Aanbestedingswet 20..’ controversieel zouden verklaren. Ze hebben beslot… lees verder »

CBP en VendorLink partner in uitgave analyses voor gemeenten

March 28, 2012 – Op 28 maart 2012 hebben Sjoerd Oskam van CBP (Combined Business Power) en Roy de Brouwer van VendorLink een samenwerkingsovereenkomst ondertekend op het gebied van het uitvoeren van Spend analyses voor de gemeentemarkt.… lees verder »

Bram is geboren!

March 5, 2012 – Onze Chantal Bosscher, directiesecretaresse bij CBP, heeft ook een gezonde zoon gekregen. Hij heet Bram en moeder en zoon maken het heel goed! We feliciteren Chantal en Herbert, Anne en Pepijn met hun zoon en broertje! lees verder »

Aanscherping nieuwe Aanbestedingswet

February 2, 2012 – De Tweede Kamer stuurt aan op een aanscherping van de nieuwe Aanbestedingswet. Dat bleek vandaag (1 februari) tijdens het eerste deel van de behandeling van het voorstel. Verschillende fracties … lees verder »

Ruben is geboren!

February 2, 2012 – "Een droom opgeborgen, zo ver, werd plotseling een fonkelende ster." Naomi van 't Hof, juriste bij CBP, heeft op 26 ja… lees verder »

Aanbestedingswet opschorten?

February 2, 2012 – De gemeente krijgt een nieuw aanbestedingsbeleid, met meer kansen voor lokale ondernemers. Ook is er meer aandacht voor duurzaam inkopen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat stelt het college van b… lees verder »

Nieuwsbrief Europees-aanbesteden.nl, #1 januari 2012 - thema: Quasi-inbesteden en alleenrecht

January 27, 2012 – De nieuwsbrief van Europees-aanbesteden.nl, #1 januari 2012 met als thema "Quasi-inbesteden en alleenrecht" is nu online te lezen: lees verder »

Europese Aanbesteding pv-zonnepanelen afgerond

January 26, 2012 – Gedeputeerde Tanja Klip van de provincie Drenthe en wethouder Ruud Wilting van de gemeente Coevorden hebben maandagmiddag 23 januari de eerste zonnepanelen gelegd op de St. Willibrordusschool in Coevorden. Dit z… lees verder »

Kadaster moet bedrijf tien miljoen betalen

January 16, 2012 – Het Kadaster moet een bedrijf 10 miljoen euro schadevergoeding betalen wegens onrechtmatig handelen bij een aanbesteding. Dat heeft de rechtbank in Zutphen bepaald. Het toegekende bedrag is volgens betrokkenen uitzonder… lees verder »

Europese Commissie staat achter advies over MKB-vriendelijk aanbesteden

January 6, 2012 – De Europese Commissie heeft de aanbevelingen over MKB-vriendelijk aanbesteden grotendeels overgenomen. Een advies hierover is uitgebracht door het Comité van de regio's, waarvan de Haagse wethouder Henk Kool rap… lees verder »

Herziene voorstellen Europese aanbestedingsrichtlijnen

January 6, 2012 – Op 20 december heeft de Europese Commissie herziene voorstellen gepresenteerd van de Europese aanbestedingsrichtlijnen, zowel voor de klassieke overheid als voor de speciale sectoren. Tevens heeft de Commissie e… lees verder »