Wijziging drempelbedragen Europees aanbesteden

Datum: December 19, 2011
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: CBP

 

 

Op 30 november 2011 heeft de Europese commissie nieuwe drempelbedragen voor 2012 en 2013 vastgesteld en die op 2 december 2011 in een verordening gepubliceerd. Die nieuwe drempelbedragen luiden als volgt:

Richtlijn 2004/18/EG 

 

Werken

€ 5.000.000

Leveringen

€    200.000*

Diensten

€    200.000*

Overheidsopdrachten op het gebied van onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten en telecommunicatiediensten, en diensten vallend onder bijlage IIB

€    200.000

Prijsvragen algemeen (artikel 67)

€    200.000*

Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde werken (artikel 8a)

€ 5.000.000

Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde diensten die verband houden met werken (artikel 8b)

€    200.000

Concessie voor openbare werken (artikel 56)

€ 5.000.000

* Voor de centrale overheid is dit bedrag 130.000

 

 

 

Richtlijn 2004/17/EG 

 

Opdrachten voor leveringen en diensten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten

€    400.000

Opdrachten voor werken in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten

€ 5.000.000

 

Opmerkelijk is dat voor het eerst de drempelbedragen worden verhoogd.