Tweede Kamer omarmt Advies Duurzaam Inkopen

Datum: December 5, 2011
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: Duurzaam Ondernemen.nl

De leden van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Milieu hebben zich gisteravond 1 december jl. unaniem geschaard achter het Advies Duurzaam Inkopen. Dit advies vanuit het bedrijfsleven legt de basis voor een vernieuwd duurzaam inkoopbeleid en richt zich onder meer op innovatie vanuit de markt, een (bedrijfs)procesaanpak en integratie van sociale criteria. Ook de oprichting van een aparte stuurgroep kreeg steun van de parlementariërs. Wel drong de Kamer aan op een voortvarende implementatie op basis van duidelijke prioriteiten.

Het Advies Duurzaam Inkopen is op verzoek van Staatssecretaris Atsma opgesteld door De Groene Zaak samen met VNO-NCW, MVO Nederland en NEVI. Deze partijen pleiten al langer voor een vernieuwing van het duurzaam inkoopbeleid van de overheid omdat zij dit als dé aanjager van nieuwe – duurzame - economische bedrijvigheid zien. De jaarlijkse inkoopspend van de overheid bedraagt circa 70 miljard euro. Het is dus zeer effectief om juist voor deze uitgaven ‘groen’ de norm te maken en ze gestructureerd in te zetten als strategisch economisch instrument voor verduurzaming. Een beter duurzaam inkoopbeleid van de overheid zou zo miljarden aan economische groei kunnen opleveren.

Uitdagen markt
Tijdens de behandeling van het advies in de Tweede Kamer bleken alle politieke partijen enthousiast over de voorgestelde aanpak, waaronder het meer uitdagen van de markt om op basis van een probleemschets met innovatieve oplossingen te komen. Wegens tijdgebrek kon een groot aantal vragen echter niet mondeling worden beantwoord door staatssecretaris Atsma. Deze zullen in een nader stadium schriftelijk worden afgehandeld. Wel is duidelijk dat Atsma zal overgaan tot de formatie van een stuurgroep waarin overheid en bedrijfsleven samen het huidige inkoopbeleid gaan bijsturen. Volgens Marga Hoek van De Groene Zaak is dat goed nieuws, omdat dit een concreet handvat biedt om meters te gaan maken en dus economische verduurzaming echt te versnellen.