Inzet van wsw-ers en langdurig werklozen beslissend criterium bij aanbestedingen

Datum: October 10, 2011
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: Rotterdam.nl/inzetvanwswersenlangdurigwerklozenbeslissendcriteriumbijaanbestedingen

Rotterdam geeft positieve impuls aan werkgelegenheid

Het inzetten van Wsw’ers en langdurig werkzoekenden wordt vanaf 2012 een beslissend criterium bij het aanbesteden van werk door Gemeentewerken Rotterdam. Deze week publiceert de gemeentelijke dienst de eerste aanbesteding, waarbij dit criterium geldt.

De gemeente Rotterdam geeft hiermee verdere invulling aan haar duurzaam inkoopbeleid en geeft een positieve impuls aan de werkgelegenheid in de stad. ‘Hoe inventiever een ondernemer is, hoe groter de kans op gunning van de opdracht’, aldus wethouder Florijn (werk, inkomen en zorg). ‘Door partnership te belonen investeren we zowel in de mensen als de economie van de stad. Dus kom maar op met die positieve bijdragen’.

Onderhoud Buitenruimte
Ieder jaar verstrekt de afdeling Onderhoud Buitenruimte (OBu) van Gemeentewerken voor ongeveer 35 miljoen euro aan opdrachten voor de Rotterdamse buitenruimte. Het gaat dan bijvoorbeeld om onderhoud aan straten, wegen en de gemeentelijke groenvoorziening. Een klein deel hiervan voert de afdeling zelf uit, maar het grootste deel wordt op de markt gezet.

Puntensysteem
Om in aanmerking te komen voor deze werkzaamheden, kunnen geïnteresseerde bedrijven inschrijven op basis van een bestek. Een bestek is de omschrijving van het werk dat gedaan moeten worden, met aanvullende eisen op het gebied van ondermeer milieu, duurzaamheid en administratie.

In het nieuwe bestek zijn aannemers verplicht om 20% van de loonkosten te verlonen aan mensen die niet gemakkelijk op de arbeidsmarkt terechtkomen. Een opdrachtnemer kan punten verdienen en die punten resulteren in een fictieve korting op de inschrijfsom voor de aanbesteding. Extra punten kunnen verdiend worden door bijvoorbeeld 25% in plaats van 20% te verlonen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar ook het opleiden van deze mensen of een vast dienstverband levert extra punten op.

Hoe inventiever de aannemer, hoe meer punten en hoe groter de kans op de gunning van de opdracht. Gemeentewerken werkt in deze aanbesteding nauw samen met Robedrijf groen, onderdeel van Roteb. Groen detacheert de ongeveer 175 Wsw’ers en langdurig werklozen aan de bedrijven die vanaf 2012 de buitenruimte gaan onderhouden.