Goed rapportcijfer voor duurzaam inkopen

Datum: August 29, 2011
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: MVO Nederland / Actal

Logo artikel duurzaam inkopenHet gaat goed met duurzaam inkopen door overheden. Dat valt af te leiden uit de cijfers in de deze zomer gepubliceerde monitor Duurzaam Inkopen 2010 die staatssecretaris Atsma naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het Rijk heeft haar doelstelling bijna gehaald; provincies en gemeenten zitten ver boven hun target.

Binnen handbereik

Voor het Rijk gold in 2010 de ambitie van 100 procent duurzaam inkopen. Met een score van 99,8% ligt het streefcijfer dus binnen handbereik. Voor provincies en gemeenten waren de streefpercentages respectievelijk 50 en 75. De daadwerkelijk bereikte percentages duurzaam inkopen waren achtereenvolgens 96% en 86-90%. Waterschappen (85%), universiteiten (80,2%), hogescholen (94,7%) en het middelbaar beroepsonderwijs (74,7%) presteren eveneens ruim boven de gestelde doelen.

Sectoren

Als het gaat om aanbesteding van schoonmaak, kantoorartikelen, av-apparatuur, reproductieapparatuur, vaartuigen, transportdiensten en beveiliging dan kopen de overheden vrijwel allemaal duurzaam in. Als het gaat om de inkoop van buitenlandse dienstreizen, aangepast vervoer, sloop van gebouwen en gladheidbestrijding, dan gebeurt dat lang niet altijd duurzaam. Hier kunnen overheden nog een verbeterslag maken.

Volg de discussie

Overigens is de discussie over duurzaam inkopen door overheden nog lang niet uitgewoed. In het zogenoemde Actal advies aan de eerder genoemde staatssecretaris werd een vernietigend oordeel uitgesproken over de administratieve lastenverzwaring die het duurzaam inkopenbeleid veroorzaakt voor het bedrijfsleven. Dit advies leverde felle reacties op van onder meer MVO Nederland. Eén en ander leidde tot een heroriëntering op dit vraagstuk dat uitmondde in het Advies Duurzaam Inkopen (deze zomer aan staatssecretaris Atsma gestuurd) waarin ‘11 aanbevelingen voor een ambitieuze aanpak mét de markt’ zijn verwoord.