Gewijzigde criteriadocumenten Duurzaam Inkopen

Datum: November 24, 2011
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: PIANOo

Alle criteriadocumenten Duurzaam inkopen zijn eind oktober 2011 aangepast. De nieuwe versies zijn beschikbaar via het Dossier Duurzaam inkopen op PIANOo.nl.
Voor diverse productgroepen is de inhoud van de criteriadocumenten geactualiseerd. Soms zijn criteria aangepast of (deels) verwijderd. De precieze wijzigingen vindt u in het wijzigingenblad van de betreffende productgroepen.

Alle criteriadocumenten zijn op de volgende punten aangepast:

  • Er zijn verwijzingen toegevoegd naar handvatten op het gebied van sociale voorwaarden en social return.
  • De bewijsmiddelen bij de criteria zijn geschrapt en verificatieteksten ingekort, om zoveel mogelijk de vraag naar bewijsstukken en daarmee de administratieve lasten te beperken.
  • Algemene teksten zijn geactualiseerd en verouderde links zijn vervangen of verwijderd.

Enkele actualisaties ('Catering' en 'Uitbesteding zware motorvoertuigen en mobiele werktuigen') zijn nog niet afgerond. Meer informatie over deze trajecten vindt u op AgentschapNL.nl.

Criteria-ontwikkeling

De Programmadirectie Duurzaam Inkopen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt op dit moment aan de uitvoering van het advies over Duurzaam Inkopen van VNO-NCW, MKB-Nederland, MVO-Nederland, De Groene Zaak en NEVI. Onderdeel daarvan is een nieuwe prioriteitstelling, aanpak en planning voor criteriaontwikkeling. Op basis daarvan zal duidelijk worden hoe en wanneer criteriadocumenten in de toekomst worden aangepast.

Handvatten voor beter duurzaam inkopen

Ook het dossier Duurzaam inkopen is vernieuwd. Op de pagina 'Beter Duurzaam inkopen' staan een aantal handvatten en goede voorbeelden die inkopers kunnen ondersteunen bij het professioneler duurzaam inkopen. De handvatten zijn ingedeeld naar thema, zoals Marktkennis, EMVI, Innovatiegericht inkopen en Total Cost of Ownership (TCO).