College van Beroep spreekt zich uit over beroep van MTCC

Datum: October 24, 2011
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: Inkoopduurzaamhout.nl

Op woensdag 19 oktober jl. wees het College van Beroep van SMK het beroep af dat de Malaysian Timber Certification Council (MTCC) had aangetekend tegen het oordeel van TPAC.

In oktober van vorig jaar oordeelde TPAC dat het Maleisische certificatiesysteem MTCS - waarvan MTCC de beheerder is - niet voldoet aan de Nederlandse Inkoopcriteria voor hout. De belangrijkste reden van TPAC is de beperkte erkenning van de rechten van inheemse volken in het MTCS gecertificeerde bos. Daarnaast biedt MTCS volgens TPAC niet voldoende bescherming tegen de omzetting van gecertificeerd natuurlijk bos naar andere landgebruikvormen, zoals rubberplantages en infrastructuur. Een derde punt is volgens TPAC, dat kaarten van het bosgebied onvoldoende publiek beschikbaar zijn.
In december 2010 tekende MTCC beroep aan tegen dit oordeel. MTCC droeg hiervoor procedurele en inhoudelijke argumenten aan. TPAC heeft op verzoek van het College van Beroep op deze argumenten gereageerd. Ook een coalitie van Greenpeace en andere NGO’s heeft haar visie hierop kunnen geven, vanwege een incidenteel beroep dat zij eerder in het proces hadden ingesteld. Op 5 augustus 2011 heeft het College er een speciale hoorzitting over belegd. De uitkomst is dat het College het beroep van MTCC op alle punten heeft afgewezen. Hierdoor blijft het oordeel van TPAC over MTCS van kracht. Het is nu aan Staatssecretaris Atsma om een beslissing te nemen over het al dan niet accepteren van MTCS binnen het duurzaam inkoopbeleid. Tot die tijd heeft MTCS binnen het inkoopbeleid de status van aantoonbaar legaal hout.