Belastingen uitbesteed aan private partij

Datum: October 31, 2011
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: Goirle.nl

Goirle eerste gemeente in Nederland die dit werk uitbesteedt

Als eerste gemeente in Nederland heeft Goirle alle belastingwerkzaamheden uitbesteed aan een private partij. Het College van B&W nam dit besluit in de vergadering van dinsdag 18 oktober. De belastingwerkzaamheden worden met ingang van 1 januari 2012 aan TOG Nederland Zuid uit St. Oedenrode gegund, voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid nog tweemaal een jaar te verlengen.

De procedure

Nadat het college medio 2011 besloot de dienstverleningsovereenkomst per 1 januari 2012 met de gemeente Tilburg op te zeggen, werd een aanbesteding in voorbereiding genomen. Zes bedrijven werden uitgenodigd te offreren, waarvan er vier reageerden. De afwegingscriteria waren prijs en kwaliteit. De gemeente stelde voor de beoordeling een uitgebreid pakket richtlijnen op.

De werkzaamheden

De uit te voeren werkzaamheden bestaan uit het verrichten van de taxaties, het opstellen van de verslagen, het versturen van de beschikkingen en het innen van de belasting. Het gaat hierbij om de Onroerend Zaken Belastingen, de riool- en afvalstoffenheffing, de hondenbelasting en de BIZ belasting. Ook het afhandelen van bezwaarschriften en de dwanginvorderingen behoren tot de werkzaamheden.

De gemeente Goirle bepaalt het beleid en blijft de frontoffice bemensen. Inwoners die vragen hebben, informatie willen of bezwaar willen maken, bellen eerst met de medewerkers/sters van de gemeente.

De aanbesteding levert de gemeente een besparing van ruim € 250.000,00 op.

Algemeen

Gemeenten werken veel samen op het gebied van belastingen in samenwerkingsverbanden. De gemeente Goirle heeft als eerste gemeente in Nederland voor de uitvoering van het hele belastingproces gekozen voor een nieuwe vorm, namelijk het uitbesteden aan een private partij. Groot voordeel van de aanbesteding is dat de prijs zeer concurrerend is, wat veelal minder het geval is bij de traditionele manier van samenwerken binnen een gemeenschappelijke regeling. Naast het feit dat de aanbesteding een flink voordeel oplevert, is een ander profijt dat het bestuur van de gemeente Goirle direct invloed heeft op de manier van belasting heffen; meer dan bij een gemeenschappelijke regeling.

Modernisering

Voor de gemeente Goirle is de aanbesteding tegelijk een prima gelegenheid het belastingproces te moderniseren. Inwoners kunnen mutaties met betrekking tot adressen of hondenbelasting via internet doorgeven. Ook kunnen zij digitaal taxatieverslagen opvragen. Een bijkomend voordeel is de koppeling met de Gemeentelijke Basisadministratie en de (vernieuwde) Basisadministratie Adressen en Gebouwen. De kwaliteit van informatie neemt daardoor fors toe.

Service Level Agreement (S.L.A.)

In een S.L.A. is het pakket van afspraken van deze dienstverlening vastgelegd. Tot in detail staan alle activiteiten en termijnen waarbinnen dit gerealiseerd moet zijn opgenomen in dit S.L.A.