2011

Wmo biedt gemeenten geen ruimte voor heffen van een besparingsbijdrage

December 29, 2011 – De Centrale Raad van Beroep (hoogste rechter op het gebied van sociale bestuursrecht - CRvB) heeft onlangs geoordeeld dat de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geen ruimte biedt om van de aanvrager - buiten de in … lees verder »

Voorstellen modernisering Europese richtlijnen/beleid voor overheidsopdrachten!

December 22, 2011 – De Europese Commissie heeft het 20 december de voorstellen voor de algehele herziening van de richtlijnen betreffende overheidsaanbestedingen bekendgemaakt. Naast voorstellen voor de bestaande richtlijnen voor klassieke… lees verder »

Wijziging drempelbedragen Europees aanbesteden

December 19, 2011 –     Op 30 november 2011 heeft de Europese commissie nieuwe drempelbedragen voor 2012 en 2013 vastgesteld en die op 2 december 2011 in e… lees verder »

Nederland koploper met prestatie inkoop

December 12, 2011 – Den Haag - Het risicodenken en het selecteren van de beste bouwer voor een werk vereist  een heel andere insteek. Nederland maakt de snelste vorderingen, signaleert professor Dean Kashiwagi. Vooral het succes va… lees verder »

Tweede Kamer omarmt Advies Duurzaam Inkopen

December 5, 2011 – De leden van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Milieu hebben zich gisteravond 1 december jl. unaniem geschaard achter het Advies Duurzaam Inkopen. Dit advies vanuit het bedrijfsleven legt de basis voor e… lees verder »

Tweede bouwfraude door onderhands aanbesteden

November 28, 2011 – Gemeenten verspillen jaarlijks miljoenen euro’s door ingewikkelde openbare aanbestedingen, is de kritek. Onderhands aanbesteden dan maar? De gemeenten moeten hun eigen regels … lees verder »

Gewijzigde criteriadocumenten Duurzaam Inkopen

November 24, 2011 – Alle criteriadocumenten Duurzaam inkopen zijn eind oktober 2011 aangepast. De nieuwe versies zijn beschikbaar via het Dossier Duurzaam inkopen op PIANOo.nl.Voor diverse productgroepen is de inhoud… lees verder »

MKB-Infra-Bedrijven gaan socialer ondernemen

November 24, 2011 – Hoe kunnen MKB-bedrijven in de Infra-sector samenwerken met gemeenten om uitkerings-gerechtigden aan het werk te helpen? Vijf bedrijven gaan met gemeenten met kennis van TNO aan de slag om te leren hoe zo’n same… lees verder »

CBP Symposium WMO 17 november 2011

November 22, 2011 – Donderdag 17 november 2011 gaf CBP een sypmosium over inkoop en aanbesteden binnen een veranderende WMO. Hieronder vindt u de presentatie en enkele foto's. Mocht u hierover nog vragen / opmerkingen hebben neem d… lees verder »

Eerste afgestudeerden Masters procurement management Nyenrode

November 21, 2011 – Op 28 jl. behaalden de eerste studenten zowel hun executive master procurement management van Nyenrode Business Universiteit als hun MBA-titel procurement management van de University of New Hampshire (VS). Het internat… lees verder »

Belastingen uitbesteed aan private partij

October 31, 2011 – Goirle eerste gemeente in Nederland die dit werk uitbesteedt Als eerste gemeente in Nederland heeft Goirle alle belastingwerkzaamheden uitbesteed aan een private partij. Het Col… lees verder »

College van Beroep spreekt zich uit over beroep van MTCC

October 24, 2011 – Op woensdag 19 oktober jl. wees het College van Beroep van SMK het beroep af dat de Malaysian Timber Certification Council (MTCC) had aangetekend tegen het oordeel van TPAC. In oktober … lees verder »

Aanbestedingswet dringend nodig

October 24, 2011 – MKB-ondernemers zijn verontwaardigd over het plotse uitstel van de plenaire behandeling van de aanbestedingswet in de Tweede Kamer. MKB-Nederland vindt het politiek gedraai rondom de behandeling van de aanbestedingswet … lees verder »

Aanbestedingswet opnieuw uitgesteld

October 14, 2011 – De behandeling van de nieuwe Aanbestedingswet in de Tweede Kamer is opnieuw uitgesteld. Wanneer de Kamerleden nu in debat gaan met minister Verhagen van economische zaken is nog onduidelijk.   lees verder »

Miljarden te bezuinigen op aanbestedingen

October 14, 2011 – De Nederlandse overheid kan miljarden bezuinigen op haar aanbestedingen. Dit stelt het CDA.Er moet dan ook een onderzoek komen naar besparingen die op de overheidsaanbestedingen gedaan kunnen word… lees verder »

Inzet van wsw-ers en langdurig werklozen beslissend criterium bij aanbestedingen

October 10, 2011 – Rotterdam geeft positieve impuls aan werkgelegenheidHet inzetten van Wsw’ers en langdurig werkzoekenden wordt vanaf 2012 een beslissend criterium bij het aanbesteden van werk door Gemeentewe… lees verder »

Opportunisme bij aanbestedingen inhuur ICT personeel

October 6, 2011 – Ter afsluiting van zijn Procurement MBA heeft Joost Haverkate onderzoek gedaan naar opportunisme bij aanbestedingen. Dit onderzoek heeft interessante inzichten opgeleverd die kunnen helpen om opportunisme te beperken. O… lees verder »

Irene Lavrijssen maakt overstap van MAAZ naar CBP

September 30, 2011 – Per 19 september is ons team versterkt met een nieuwe Senior Consultant te weten Irene Lavrijssen. Irene is van oorsprong Facilitair opgeleid. Na haar studie HBO Facilitaire Dienstverlening heeft zij diverse fun… lees verder »

Aanbestedingswet moet verplichtend karakter krijgen

September 29, 2011 – De nieuwe Aanbestedingswet die volgende week wordt behandeld door de Tweede Kamer, gaat nog niet ver genoeg, vinden VNO-NCW en MKB-Nederland. Het midden- en kleinbedrijf krijgt nog onvoldoende toegang tot overheidsopdra… lees verder »

Nieuwe Aanbestedingswet weer opgeschort

September 14, 2011 – De behandeling van de Aanbestedingswet in de Tweede Kamer is op het laatste moment voor onbepaalde tijd opgeschort. Kamerleden willen zich beter kunnen voorbereiden. Waar zitten de knelpunten? lees verder »

Aanbestedingskalender.nl nu ook geschikt voor onderhands aanbesteden

September 9, 2011 – De grootste en meest gebruikte aanbestedingswebsite voor openbare aankondigingen van (overheids)opdrachten, Aanbestedingskalender.nl, is vanaf vandaag ook de plek voor onderhandse aanbestedingen. Beheerder CROW … lees verder »

Overheid zet kleine aannemer buitenspel

September 8, 2011 – DEN HAAG (AFN) - De overheid werpt bij aanbestedingen te grote drempels op voor kleine ondernemingen. Dat staat in een manifest dat MKB INFRA dinsdag aanbood aan leden van de Tweede Kamer. Die k… lees verder »

Goed rapportcijfer voor duurzaam inkopen

August 29, 2011 – Het gaat goed met duurzaam inkopen door overheden. Dat valt af te leiden uit de cijfers in de deze z… lees verder »

Inkoop drijvende kracht besparing Britse overheid

August 15, 2011 – Een onafhankelijke audit van het Britse Cabinet Office (Ministerie van Algemene Zaken) stelt dat de centrale overheid in Groot-Brittanië in een periode van tien maanden £ 3,75 miljard op haar uitgaven heeft bespaard. Me… lees verder »

Tour de l’aanbesteding

July 21, 2011 – De tour de France zit dit jaar weer vol met verrassingen. Een van de grote verrassingen is zonder meer onze landgenoot Johnny Hoogerland. De aan het begin van de tour relatief onbekende Zeeuw is in een paar dagen tijd u… lees verder »

Monitor Duurzaam Inkopen

June 28, 2011 – Onlangs is de Monitor Duurzaam Inkopen 2010 naar de Kamer verzonden. In 2010 heeft het Rijk voor 99,8% en gemeenten voor 86-90% duurzaam ingekocht. Hiermee zijn de gestelde duurzaamheidsdoelen voor 2010 ruimschoots gere… lees verder »

1,1 miljard euro besparing gemeenten zonder meer haalbaar

May 30, 2011 – Gemeenten hebben onvoldoende zicht op haalbare besparingen die te realiseren zijn in de eigen organisatie. Daardoor wordt er gemiddeld op jaarbasis bijna € 1,1 miljard inefficiënt besteed. Dat vertellen de resul… lees verder »

Veneca vecht regels Europese aanbesteding aan

May 30, 2011 – Drie branches gaan gezamenlijk proberen de regels ten aanzien van Europese aanbestedingen te versoepelen. Catering, schoonmaak en beveiliging slaan de handen ineen. ‘Ik heb goede hoop dat daadwerkelijk iets gaat ver… lees verder »

Interview Sjoerd Oskam in 1+1=3 magazine

January 27, 2011 – Het Apeldoornse wetenswaardighedentijdschrift '1+1=3 Magazine' interviewt Sjoerd Oskam. 'Wie is Sjoerd Oskam? En wat is zijn visie? Een portret van een bijzonder man.' lees verder »