CBP als werkgever

Enkele collega’s aan het woord:

Johan Meiling“CBP heb ik in de afgelopen jaren van twee zijden mogen leren kennen. Vanaf  2001 tot 2007 vanuit mijn functie als opdrachtgever aan CBP en vanaf 2010 als projectleider/ senior consultant bij CBP. De eerste periode kenmerkt zich door samenwerking met de consultants binnen het inkoopteam bij de uitvoering van diverse inkoopgerelateerde trajecten.

Na mijn keuze in 2007 voor terugkeer naar het bedrijfsleven ben ik, naast mijn eigen inkoopadviespraktijk, in 2010 een unieke relatie met CBP aangegaan als parttime projectleider/ senior consultant. Een unieke combinatie waarbij wij elkaar uitstekend aanvullen bij de uitvoering van opdrachten. Uitdagende opdrachten die variëren van de verantwoording voor ontwikkelen en implementeren van de inkoopfunctie bij opdrachtgevers, entameren van inkoopsamenwerking tussen entiteiten, uitvoeren van besparingsonderzoeken en innoveren van aanbestedingstrajecten.

De drive en kennishonger van jonge hoogopgeleide collega’s, samengebracht bij jaren ervaring, pragmatische aanpak, juridische borging en een goed geëquipeerd projectbureau, zijn de garantie voor een boeiende werkomgeving gericht op realisatie van resultaat voor opdrachtgevers.”

Johan Meiling


Rik Bultman

 “CBP ervaar ik als een zeer prettige werkgever waar ik ruimte en vertrouwen krijg om mijzelf op een breed vlak te ontwikkelen. De medewerkers van CBP vormen samen een enthousiast, professioneel en gedreven team en zijn bereid een stapje extra te zetten, zowel voor elkaar als voor onze opdrachtgevers. Het motto: “Zeg wat je doet en doe wat je zegt” wordt breed gedragen bij de medewerkers van CBP.

De werkzaamheden bij CBP zijn zeer divers doordat er veel verschillende opdrachten worden uitgevoerd voor verschillende opdrachtgevers. Daarnaast biedt CBP ruimte voor eigen initiatieven en is er veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Dat laatste uit zich bijvoorbeeld in persoonlijke coaching, de maandelijkse CBP-Academy en de mogelijkheden die worden geboden om externe opleidingen of cursussen te volgen.”

Rik Bultman


 

Jessica van Wijncoop

 

“De veelzijdigheid van de werkzaamheden en het hechte collegiale team maken CBP voor mij een aantrekkelijke werkgever. Als werknemer van CBP en dus onderdeel van het team, in welke functie dan ook, sta je er nooit alleen voor. In de periode waarin ik bij CBP werk heb ik cursussen en trainingen gevolgd om vakinhoudelijke kennis op te doen, als ook voor persoonlijke ontwikkeling.

Daarnaast stel ik halfjaarlijks samen met mijn coach persoonlijke doelen en evalueren wij de eerder gestelde doelen, wat mij motiveert en enthousiasmeert om elke keer een stap verder te gaan.”

Jessica van Wijncoop

 


Martine Konijnenberg"CBP is een werkgever die mij de ruimte biedt om mezelf te ontwikkelen en die daarnaast klaarstaat om te coachen en te begeleiden. Dit alles binnen een goed team van professionals op het gebied van inkopen en aanbesteden. Als aanbestedingsjurist ben ik verantwoordelijk voor de juridische ondersteuning en advisering intern richting de (senior) consultants van CBP,  als ook extern richting de klanten van CBP. Mijn werkzaamheden bestaan onder andere  uit het begeleiden van (Europese) aanbestedingstrajecten, advisering in aanbestedingsrechtelijke geschillen, het beoordelen van contracten, het schrijven van nieuwsbrieven, alsmede de kennis van onze (senior) consultants ‘up te date’ houden. Dit laatste door middel van ons maandelijks nieuwsblad, wat de actuele jurisprudentie en de meest recente ontwikkelingen op het gebied van (Europees) aanbestedingsrecht bevat."

Martine Konijnenberg