Disclaimer

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Combined Business Power B.V. Wij besteden veel aandacht aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze internetsite. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Combined Business Power B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze website. CBP.nl is een portal en geeft dus ook toegang tot internetsites en/of informatiebronnen die door andere (overheids)organisaties worden onderhouden. CBP.nl kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's. Informatie die essentieel is voor de gebruiker, dient dus te allen tijde door de gebruiker zelf gecontroleerd te worden bij de uitvoerende of verantwoordelijke instantie.
Mocht u op deze site informatie tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan kunt u dit aan ons melden.