Training & opleiding

Bij het professionaliseren van organisaties speelt kennis een niet onbelangrijke rol. Het trainen en opleiden dient met de grootst mogelijke zorg te geschieden. Het rendement, de meerwaarde, zal in de praktijk dienen te worden ervaren. Toetsing en evaluatie dient daarbij onderdeel van het trainen en coachen te zijn.

Hierin onderscheiden wij ons. In onze optiek is elke training “maatwerk”.

Het inspelen op de huidige aanbestedings problematiek en de hierbij gehanteerde besteks- en contractvormen vormt de inhoud van onze trainingen. Uw eigen actualiteit en (project)problematiek worden verweven in ons dagprogramma en casussen. Hiermee worden de diverse deelnemers “spelenderwijs” meegenomen in de wet- en regelgeving rondom aanbesteding en contractvorming.