Vastgoed en Onderhoud

Steeds meer overheidsinstellingen gaan zich richten op hun primaire taken en andere taken stoten ze af. Een goed voorbeeld daarbij is het vastgoedbeheer. Wij hebben diverse outsourcings strategieën ontwikkeld om het Vastgoedbeheer uit te besteden. Deze strategieën variëren van het maken van een voorkeurslijst aannemerij, het op de markt zetten van het onderhoud tot het volledig uitbesteden van de afdeling Vastgoedbeheer (regie en uitvoering).
 
Hieronder vindt u een referentielijst met klanten die we succesvol hebben begeleid bij het aanbesteden van vastgoedbeheer en onderhoud:

Gemeente Nijmegen
Gemeente Weert
Gemeente Apeldoorn
Gemeente Arnhem