Leerlingenvervoer

Een politiek gevoelige productgroep. CBP adviseert voor en tijdens de aanbesteding goed met belanghebbenden (publiek als politiek) te communiceren. Ook hier kan regionale samenwerking extra volume genereren en daarmee financiële voordelen opleveren.

CBP begeleidde veel Europese aanbestedingen zoals voor:

Gemeente Apeldoorn (met Voorst en Brummen)

Streekraad Oost Groningen (8 gemeenten)

Gemeente Weert en Nederweert

Gemeente Loon op Zand