Kleding

Bij een aanbesteding kleding is het vooral belangrijk contact te hebben met de werkvloer; wat voor ons wellicht als routine wordt bestempeld is voor de mannen en vrouwen die het betreft (werk)kleding een hot item. Praat eens met ze en inventariseer hun wensen, op- en aanmerkingen etc. Het verhoogt het draagvlak voor het proces zeer.

Hieronder vindt u een referentielijst met klanten die we succesvol hebben begeleid bij het aanbesteden van kleding:

Gemeentes

Gemeente Apeldoorn

Gemeente Loop op Zand

Gemeente Veendam

Gemeente Waalwijk

Gemeente Winschoten

Profit

Suiker Unie

Non-profit

Dierenpark Emmen

De Geestgronden

Waterschap Noorderzijlvest