WVG Hulpmiddelen/Woningaanpassingen

Een politiek gevoelige productgroep. CBP adviseert voor en tijdens de aanbesteding goed met belanghebbenden (cliëntenraad en politiek) te communiceren. Bij deze productgroep dient een principiële keuze gemaakt te worden: kopen of huren. Hier kan regionale samenwerking extra volume genereren en daarmee financiële voordelen opleveren.

CBP begeleidde veel Europese aanbestedingen zoals voor:

Gemeente Nijmegen met 7 buurgemeentes

Gemeente Apeldoorn

Gemeente Vlagtwedde

Gemeente Weert

Streekraad Oost Groningen (9 gemeentes)