Groenvoorziening

Over groen is veel te doen!
Is het een 2A of een 2B dienst? Kan ik 1 op 1 gunnen aan het SW bedrijf en kan ik social return opnemen in het bestek? Over elke aanbesteding groen moet dan ook nagedacht worden en in het voortraject met alle stakeholders (ook de politiek!) overeenstemming zijn. Ook verzelfstandiging van een eigen dienst kan hier een rol spelen.

Gemeente Bloemendaal

Nationaal Openbare aanbesteding Groenonderhoud in 4 percelen. In deze aanbesteding is specifiek de inzet van mensen van het sociale werkvoorzieningschap meegewogen in de beoordeling.

Non-profit

Dierenpark Emmen