Beveiligingsdiensten

Ook beveiligingsdiensten kent een scala van soorten, zoals alarmopvolging, toegangsbeveiliging, persoonsbeveiliging, inbraakpreventie en alle technische apparatuur die daar bij kan behoren. CBP is van alle markten thuis en beschikt over goede bestekken om elk type aan te besteden.

Hieronder vindt u een referentielijst met klanten die we succesvol hebben begeleid bij het aanbesteden van beveiligingsdiensten:

Gemeenten
Gemeente Apeldoorn
Gemeente Doetichem
Gemeente Reiderland
Gemeente Scheemda
Gemeente Veendam
Gemeente Waalwijk
Gemeente Winschoten
Gemeente Emmen

Profit
Suiker Unie