Afvalzorg

Deze productgroep kent een grote diversiteit. Wij onderscheiden bijvoorbeeld het ophalen van het huisvuil van gemeenten (gescheiden in groen en grijs), het laten verwerken van het opgehaalde afval (vaak ondergebracht in Gemeenschappelijke regelingen), het aankopen van afvalcontainers zowel die voor huishoudens als ondergrondse containers (al dan niet voorzien van software ivm DIFTAR), de speciale afvalstromen in de zorgsector en bedrijfsafval. Soms speelt er dan ook nog een verzelfstandigingsproces of een uitbestedingproces een rol.

Hieronder vindt u een referentielijst met klanten die we succesvol hebben begeleid bij het aanbesteden van afvalzorg:

Gemeenten
Gemeente Apeldoorn
Gemeente Bellingwedde
Gemeente Bloemendaal
Gemeente Katwijk
Gemeente Loon op Zand
Gemeente Maassluis
Gemeente Reiderland
Gemeente Rijnwaarden
Gemeente Scheemda
Gemeente Waalwijk
Gemeente Winschoten

Non-Profit
De Geestgronden
Hartekampgroep
Stichting Oosterlengte

Profit
Dierenpark Emmen