Accountant

Bij het aanbesteden van gemeentelijke accountantsdiensten spelen meerdere en andere partijen een rol dan bij de meeste andere aanbestedingen. De opdracht tot controle wordt verstrekt door de Gemeenteraad; een afvaardiging daarvan dient dan ook deel uit te maken van het verwervingsteam. Voorts is het verstandig ook de Griffie een rol te geven en tenslotte zullen ook afgevaardigden van de gemeentelijke organisatie (bijvoorbeeld de afdeling Financiën) deel uit dienen te maken van het verwervingsteam; zij hebben tenslotte de inhoudelijke kennis en moeten met de geselecteerde dienstverlener samenwerken. Belangrijk aandachtspunt in het programma van eisen is de gevraagde dienstverlening goed af te kaderen en daarnaast geen open eindes te hebben voor aanvullende facturatie door de geselecteerde accountant voor 'adviezen'.

CBP heeft op deze wijze al diverse (Europese) aanbestedingen succesvol uitgevoerd, waarbij er niet alleen een kwaliteitsslag werd gemaakt maar tevens stevig bespaard werd op de jaarlijkse kosten.

Wij hebben dit onder ander uitgevoerd voor:

Gemeente Borger Odoorn
Gemeente Dalfsen
Gemeente De Bilt
Gemeente Deventer
Gemeente Diemen
Gemeente Katwijk
Gemeente Loon op Zand
Gemeente Oldambt
Gemeente Raalte
Gemeente Veendam