Procedurele begeleiding

Als overheidsinstantie wordt u binnen het aanbestedingsproces geconfronteerd met een hoge administratieve en procedurele belasting. Heeft u hier voldoende capaciteit en tijd voor? En zou het niet prettig zijn als u zich volledig zou kunnen richten op uw kernactiviteiten binnen het aanbestedingsproces?

Deze arbeidsintensieve taken op voornamelijk operationeel niveau nemen wij graag voor u uit handen. Daardoor kunt u uw tijd en aandacht richten op uw kernactiviteiten. Als specialist in Europees aanbesteden heeft CBP jarenlange ervaring met het succesvol begeleiden van aanbestedingen. Naast onze consultants die u graag begeleiden bij de gehele aanbestedingsprocedure van strategiebepaling tot contractvorming, beschikken wij over een deskundig projectbureau dat gespecialiseerd is in de begeleiding van het operationele proces. Met het projectbureau heeft u één centraal aanspreekpunt dat dagelijks bereikbaar is van 8.00 tot 17.30 uur.

Veel Uit Handen
Gedurende een aanbestedingsprocedure bewaken wij de planning (seinfunctie), verzorgen alle aanbestedingsdocumenten, maken wij de aankondigingen en zorgen ervoor dat de communicatie met de deelnemende partijen goed verloopt. Zo bent u er van verzekerd dat elke stap in het proces correct en tijdig wordt uitgevoerd, zonder dat u hier omkijken naar heeft.

Wij zijn u behulpzaam bij het beheren, borgen en beheersen van alle documentatie gedurende het aanbestedingsproces. Na afronding van een aanbestedingsprocedure, heeft u de beschikking over een compleet aanbestedingsdossier.De gebruikte (standaard) documenten kunnen op een later moment, ten behoeve van bijvoorbeeld een andere aanbesteding, te allen tijde ingezien en hergebruikt worden.Door het operationele proces uit te besteden bespaart u tijd en kosten en kunt u zich concentreren op waar u zich wel graag mee bezig houdt: inkopen!

Concrete mogelijkheden:
• Documentencheck: taaltechnisch en juridisch;
• Inventarisatiefase: Gereedmaken aanbestedingsdocumenten;
• Aanbestedingsfase: Van publicatie aankondiging van de opdracht tot beoordeling van de inschrijvingen;
• Gunningfase: Voornemen tot gunning en daarna de definitieve gunning;
• Afronding: Conceptovereenkomst, aankondiging gegunde opdracht en aanbestedingsdossier.