Inschrijven op (Europese) aanbestedingen

Overheidsinstanties vergeven jaarlijks voor miljarden aan opdrachten en zijn hiermee niet te verwaarlozen opdrachtgevers. De aanbestedingsregels verplichten overheidsinstanties en u als inschrijver echter tot een complexere procedure dan bij standaard offertetrajecten. Succesvol inschrijven is dan ook een vaardigheid. Een vaardigheid die vraagt om kennis en inzicht in de spelregels van het aanbesteden. Wij delen onze kennis graag met u.

Hoe zorgt u ervoor dat uw aanbieding als beste beoordeeld wordt en u op de gunningcriteria de meeste punten behaalt? Wat kunt u van aanbestedende diensten verwachten en wat verwachten zij van u? Wat te doen wanneer er onduidelijkheden in de offerteaanvraag staan of voorwaarden en eisen gesteld worden waar u moeite mee hebt? Mogen eisen en criteria gedurende de aanbestedingsprocedure gewijzigd worden? Wat gebeurt er als uw aanbieding niet conform de offerteaanvraag is opgesteld? Zoekt u ook antwoorden op vragen als deze?

Ervaringsspecialist
Als specialist in Europees aanbesteden heeft CBP vele jaren ervaring met het begeleiden van aanbestedende diensten, maar ook met de begeleiding van u als inschrijvende partij. Dit maakt dat wij u perfect kunnen begeleiden bij een succesvolle inschrijving vanuit het oogpunt van de aanbestedende dienst. We bieden u een helpende hand bij het professioneel inrichten en uitvoeren van het inschrijfproces en geven u inzicht in de do’s en don’ts en tips en trucs bij het inschrijven op aanbestedingen.

Kennis van Europees aanbesteden is van cruciaal belang om hier als inschrijvende partij optimaal mee om te kunnen gaan. Slechts een detailfout in de procedure kan er namelijk voor zorgen dat u wordt uitgesloten. Om dit te voorkomen bieden wij u inzicht in de spelregels omtrent selectie- en gunningcriteria en wat wel en niet te doen binnen de aanbesteding.

Vergroot uw kans
Daarnaast is het van belang dat u zich onderscheidt van andere inschrijvers in bijvoorbeeld plannen van aanpak, kwaliteitsborging en inzet van mensen en kennis. Ook hier kunnen wij u van dienst zijn bij het gestructureerd (commercieel) opstellen van de offerte door de concrete vertaling van uw toegevoegde waarde in oplossingen die perfect aansluiten op het gevraagde in het bestek of programma van eisen. Kortom, we vergroten uw kansen bij inschrijvingen door u op de juiste manier te profileren binnen de kaders van de aanbestedingsregels.

Naast individuele begeleiding kunt u ook bij ons terecht voor workshops en (incompany) trainingen.