Inkooptool

CBP inkooptool

Het is belangrijker dan ooit om met inkoop in control te zijn. Eén van de oorzaken hiervan is het invoeren van de Aanbestedingswet. CBP ziet dat veel van haar klanten voor de uitdaging staan om ervoor te zorgen dat de gehele organisatie voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Aanbestedingswet. Hoe gaat u er bijvoorbeeld voor zorgen dat budgethouders op de juiste wijze invulling geven aan de motivatieverplichting, zowel ten aanzien van de gekozen aanbestedingsprocedure als de leveranciers die daarvoor zijn uitgenodigd? En hoe zorgt u ervoor dat u centraal inzicht houdt in de gemaakte keuzes? Naast de Aanbestedingswet zijn er nog meer uitdagingen waar u als inkoper mee geconfronteerd wordt, zoals de aanhoudende bezuinigingen en het toenemende belang van transparant inkopen en aanbesteden. Om u bij deze uitdaging te helpen heeft CBP een praktisch hulpmiddel ontwikkeld, de CBP inkooptool. De CBP inkooptool is het ideale hulpmiddel om uw organisatie op een doelmatige, rechtmatige en transparante manier in te laten kopen.

Zelf inkopen

Met de module zelfinkopen kunt u de medewerkers binnen uw organisatie te ondersteunen wanneer deze een inkoopbehoefte hebben. De inkooptool leidt medewerkers stap voor stap door de juiste inkoopprocedure, rekeninghoudend met het beleid van uw organisatie en Aanbestedingswet. Bij iedere stap krijgt de gebruiker een uitleg en de beschikking tot de juiste standaarddocumenten. Ook kunnen alle lopende, geplande en afgeronde aanbestedingen organisatiebreed worden vastgelegd in een digitaal aanbestedingsregister, zodat gemaakte keuzes achteraf inzichtelijk zijn.

 De Notaris (Randomizer)

Met de Notaris kunt u op een eenvoudige, transparante en juridisch verantwoorde manier een leveranciersselectie uitvoeren. De Notaris selecteert, rekeninghoudend met een aantal voorkeursinstellingen, door middel van een loting leveranciers uit uw (voorkeurs)leveranciersbestand. U kunt uw leveranciers bestand (bijv. tot stand gekomen door aanmeldingen via de gemeente site) invoeren in de inkooptool.

Hulp bij inkopen

Wanneer er tijdens een inkooptraject situaties ontstaan waarin er behoefte is aan de hulp of het advies van een inkoopprofessional kan deze via ‘Hulp bij inkopen’ ingeschakeld worden. Dit kan bijvoorbeeld als er inhoudelijke vragen zijn, specialistische kennis vereist is of wanneer aanbestedingsdocumenten juridisch of inhoudelijk getoetst dienen te worden. Hulp bij inkopen biedt de mogelijkheid om de hulp in te schakelen van de eigen inkoopadviseur of van de CBP Helpdesk.

Webbased

De CBP inkooptool is volledig webbased. Dit zorgt er voor dat de inkooptool eenvoudig up to date te houden is en snel aangepast kan worden aan(externe) ontwikkelingen. Zo kunnen in gebruik zijnde standaarddocumenten en te volgen procedures eenvoudig, snel en (desgewenst) automatisch aangepast worden op veranderingen binnen het werkveld. Webbased betekend ook dat er geen extra software geïnstalleerd hoeft te worden en de inkooptool overal en altijd beschikbaar is. De inkooptool is daarmee uitermate geschikt voor samenwerkingsverbanden die gebruik willen maken van één gezamenlijk inkoopplatform.

Overige functionaliteiten van de CBP Inkooptool

 • Inkoopbeheer: Er zijn verschillende instrumenten die u als inkoper helpen om uw inkoopfunctie te beheren.
 • Inkoopbeleid: Dit onderdeel van de CBPInkooptool heeft als doel om het bestaande inkoop- en aanbestedingsbeleid binnen de organisatie bekend en vindbaar te maken.
 • Inkoopkennis: Door middel van de CBP inkooptool deelt CBP haar kennis met betrekking tot inkopen en aanbesteden.
 • Nieuws en FAQ: Al het relevante nieuws op het gebied van inkopen en aanbesteden wordt voor u verzameld en aangeboden in de inkooptool. Bovendien bestaat er de mogelijkheid om een lokale nieuwsomgeving te beheren.

Door gebruik te maken van de CBP inkooptool bent u meer in control en krijgt u grip op de veranderingen die van invloed zijn op inkopen en aanbesteden binnen uw organisatie. Daarnaast ondersteund de inkooptool u in uw doelstelling om uw organisatie op een doelmatige, rechtmatige en transparante manier in te laten kopen. De tool is al beschikbaar vanaf €150,- per maand.

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden en voordelen die deInkooptool van CBP u als inkoper maar vooral als organisatie te bieden heeft? U kunt contact met ons opnemen om vrijblijvend meer informatie te ontvangen over de CBP inkooptool.

Wat zijn de voordelen van de CBP inkooptool?

 • Correcte toepassing van de (Europese, nationale en interne) aanbestedingsrichtlijnen;
 • Kenniscentrum;
 • Transparante leveranciers selectie door gebruik van de Notaris;
 • De inkoopadviseur wordt ontlast;
 • Gebruiker wordt digitaal door het aanbestedingsproces geleid;
 • Uitgebreide helpdesk waarbij zowel interne inkoopadviseur als externe ondersteuning ingeschakeld kan worden;
 • Uniiformiteit in de uitvoering van aanbestedingen binnen de verschillende organisatieonderdelen;
 • Bewustwording creëren van de toegevoegde waarde van de inkoopfunctie binnen en buiten de organisatie;
 • Altijd up-to-date informatie;
 • Praktische vertaling van het eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid;
 • In grote mate zelf te beheren;
 • Volledig webbased;
 • Ook ideaal te gebruiken door thuiswerkers.