Duurzaamheidsmeter

De vastgestelde doelstellingen om alle overheidsinkopen te verduurzamen zijn duidelijk. De rijksoverheid heeft als ambitie om vanaf 2010 bij 100 procent van haar inkopen duurzaamheid mee te nemen; voor provincies en waterschappen is dit 50 procent en voor gemeenten 75 procent. Gaat u deze doelstellingen halen?

Het is een uitdaging om de gestelde doelstellingen daadwerkelijk om te zetten en te concretiseren naar de praktijk. In hoeverre is duurzaamheid in uw aanbestedingsproces geïntegreerd? En hoe weet u of de doelstellingen zijn behaald? CBP maakt het inzichtelijk voor u met de duurzaamheidsmeter.

Doel
De duurzaamheidsmeter is een door CBP ontwikkeld instrument waarmee geëvalueerd kan worden hoeveel procent van de aanbestedingen, volgens de criteria van Pianoo, duurzaam zijn ingekocht in een bepaalde periode.

De uit de duurzaamheidsmeter voortvloeiende resultaten maken het voor u inzichtelijk of de doelstellingen op het gebied van duurzaam inkopen zijn behaald, waar mogelijkheden ter verbetering liggen. Wanneer er een eerdere meting is gemaakt toont de duurzaamheidsmeter wat de vooruitgang is. De uitkomsten van deze meting bieden u de kans om tot een duurzaam inkoopbeleid te komen en duurzaamheid (verder) te integreren in uw aanbestedingsproces.

De Praktijk
De resultaten worden aan u gepresenteerd in de vorm van een rapportage met de volgende onderdelen:

• Uitleg berekende resultaten
• Samenvatting van de uitvoering
• Uitkomsten van de meting
• Conclusies vanuit de meting
• Overzichten en onderbouwing van welke aanbestedingen zijn meegenomen, welke  extra duurzaamheidscriteria zijn toegepast en welke aanbestedingen niet zijn meegenomen in de meting
• Adviseren over mogelijke verbetering en implementatie van duurzaamheid in uw aanbestedingsproces

CBP heeft de kennis om de duurzaamheidscriteria op de juiste wijze toe te passen bij aanbestedingen en duurzaamheid een plek te geven in het inkoopbeleid en het te integreren binnen de huidige uitvoering van de inkoopfunctie.