Besparingsplan

De structurele bezuinigingen staan centraal op de politieke agenda. Er zal de komende jaren flink gesneden moeten worden in de meer dan 65 miljard euro die jaarlijks door de overheid wordt uitgegeven. Professioneel en effectief inkopen kan er echter aan bijdragen dat de bezuinigingen op verschillende fronten minder omvangrijk hoeven te zijn. Door inkoopbesparingen verminderen de uitgaven, maar hoeft er niet te worden gesneden in de huidige middelen en diensten.

Met het besparingsplan maakt CBP inzichtelijk waar concrete besparingen kunnen worden behaald door slimmer en professioneler in te kopen. Op basis van het besparingsplan en een efficiënte inrichting van de totale inkoopfunctie, kan een daadwerkelijke structurele besparing worden gerealiseerd.

Onze Werkwijze

Het besparingsplan is opgedeeld in verschillende fases en levert de volgende (deel)resultaten op:

  1. ABC-analyse; Crediteurenanalyse, welke inzicht geeft in het huidige totale inkoopvolume per productgroep en afdeling. Op basis van de crediteurenanalyse wordt gekeken of opdrachten in de afgelopen jaren eerder zijn aanbesteed en of hiervoor (beperkende) contracten actueel zijn.
  2. Meerjarige Inkoopkalender; weergave van de in kaart gebrachte besparingsmogelijkheden op basis van crediteurenanalyses, contractenanalyses, historie en begroting, inclusief investeringsplannen. De meerjarige Inkoopkalender dient als input voor interviews met de belangrijkste budgethouders om de benoemde potentiële besparingsprojecten te verifiëren. Op basis van deze gesprekken wordt per onderdeel een waarde toegekend die de haalbaarheid en bijdrage aan het geheel weergeeft.
  3. Interviews met de (belangrijkste) budgethouders om bevindingen te verifiëren, gelegenheid te geven tot aanvullingen en draagvlak te creëren voor besparingsvoorstellen.
  4. Definitief besparingsplan voor aankomende jaren waarin inzichtelijk wordt gemaakt waar relevante besparingskansen liggen.

Een besparingsplan hebben wij onder meer uitgevoerd voor: